537 317 035

przedszkolebrzeskopl@gmail.com

Muzyka

Razem tańczyć, razem śpiewać oraz nigdy się nie gniewać. Jeśli nam nie wierzysz jeszcze to zaglądnij do nas wreszcie.

Nauka

Chociaż lat niewiele mamy jednak bardzo się staramy by nuda i rutyna nigdy na zajęciach nie gościła, a zdobyta wiedza zawsze z nami była.

Zabawa

Ruch to zdrowie i my o tym wiemy, dlatego na zabawę zawsze czas znajdujemy. Pamiętając o bezpieczeństwie bawimy się w najlepsze.

Przedszkole Tańczące Nutki

null

Nasze Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Stawiamy przede wszystkim na wspomaganie i stymulowanie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień w każdym zakresie, zwłaszcza muzycznym oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. Staramy się budować u naszych podopiecznych system wartości, uczymy rozróżniania tego co dobre od tego co złe.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Dbamy również o aktywność fizyczną podopiecznych w związku z czym nawiązaliśmy współpracę z Drużyną Kangura – Przedszkoliada.pl.

Główne zadania jakie stawiamy sobie do realizacji to m. in. zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka, informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, a także współpraca z rodzicami naszych podopiecznych.

Nasza Kadra

null


Zapraszamy do kontaktu z nami!