537 317 035

przedszkolebrzeskopl@gmail.com

Kadra

photo of member
Ewa Budzik Nauczyciel rytmiki

Ewa Budzik

Nauczyciel rytmiki

Ewa Budzik – teoretyk muzyki, pianistka. Fascynuje się problemem postmodernizmu w sztuce, a szczególnie w muzyce. Urodzona w 1994 roku w Brzesku. Po raz pierwszy kontakt z fortepianem miała w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, gdzie uczyła się rok. Następnie przez 5 lat uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Jerzego Żurawlewa w Bochni. Tam też kontynuowała swą przygodę z grą na fortepianie. W trakcie tych pięciu lat brała udział w wielu konkursach pianistycznych, zyskując zadowalające wyniki. Kolejnym krokiem jej edukacji była Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, gdzie pod okiem mgr Celestyny Koziak rozwijała swe zdolności pianistyczne. Jej marzeniem było studiowanie w Akademii Muzycznej w Krakowie, na kierunku: teoria muzyki. Marzenie to spełniło się i w roku 2013 otrzymała indeks tejże uczelni muzycznej. Obecnie jest studentką drugiego roku studiów magisterskich. Brała udział w wielu festiwalach oraz konferencjach organizowanych na terenie Polski. Uczestniczyła m.in. w XVIII Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Od 2014 roku realizuje się jako nauczycielka fortepianu oraz przedmiotów z zakresu teorii muzyki, takich jak: kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia oraz formy muzyczne. Dużą radość sprawia jej praca z dziećmi, a przede wszystkim obserwowanie ich rozwoju muzycznego.