537 317 035

przedszkolebrzeskopl@gmail.com

Kadra

photo of member
Marcin Hnatów Dyrektor

Marcin Hnatów

Dyrektor

Urodziłem się 10.04.1985 r. Zdałem maturę w Technikum Żywienia w Czchowie i uzyskałem tytuł technik żywienia – dietetyk. Następnie podjąłem studia pedagogiczne na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną.

Podczas mojego stażu pracy w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach na stanowisku pomoc pedagoga prowadziłem obserwację pedagogiczną w oddziale przedszkolnym oraz klasach I-III. Wtedy to zrodził się pomysł otwarcia własnego przedszkola. Zanim to jednak nastąpiło współpracowałem z zespołem nauczycieli jako koordynator w zakresie planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach której przygotowywałem odpowiednią dokumentację. Uczestniczyłem w konferencji dla nauczycieli i wychowawców pt. „Wychowanie w horyzoncie wolności i dobra”, jak również odbyłem kurs, którego tematyką był interaktywny system wspierający organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej EdPlan. Prowadziłem zajęcia na świetlicy szkolnej i w przedszkolu. Byłem także administratorem strony internetowej Zespołu Szkół i Przedszkola oraz Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach. Służyłem swoją pomocą podczas organizowania wielu uroczystości na szczeblu szkolnym i gminnym tj. Jubileuszowej X Wigilii dla Seniorów z gminy Czchów i Zakliczyn, wizycie studyjnej gości z Niemiec, Koncercie Kolęd na Zamku Rycerskim w Dębnie, recitalu słynnej pianistki argentyńskiej Marthy Noguera i innych . Współpracowałem z Redakcją Czasu Czchowa i Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Czchowie. Sprawowałem opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną podczas wycieczek jak i codziennego dowozu na zajęcia szkolne. Wspierałem uczniów w czasie przygotowywania prac plastycznych na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Malowanie na szkle” o tematyce Opowieści Biblijne, na którym szkoła zdobyła I miejsce.

Jestem także członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu”, które funkcjonuje przy Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach i w ramach tej działalności uczestniczyłem w przygotowaniu II FESTIWALU UŚMIECHU. Obecnie także prowadzę zajęcia fotograficzne w Zespole Szkół w Tymowej.

Jako dyrektor i nauczyciel staram się wzorowo wypełniać swoje obowiązki. Rodzina i przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć, a szczególnie uśmiechy dzieci i życzliwość rodziców, z którymi to spotykam się każdego dnia, motywuje mnie do podejmowania kolejnych zadań, aby praca którą wspólnie wykonujemy przynosiła oczekiwaną satysfakcję.

Nasza kadra

null