883 872 649

marcin.hnatow@gmail.com

Zajęcia z Umuzykalnienia

Zajęcia z Umuzykalnienia

„…Dziecko nosi w sobie muzykę, spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą lecz również bardziej szczęśliwą…”
(E. Souriau)

Zdolności muzyczne oraz możliwości percepcyjne i odtwórcze przedszkolaków:

Podstawowym warunkiem realizacji procesu umuzykalnienia w przedszkolu jest konieczność pełnego zaangażowania, aktywności i zainteresowania dzieci.

Muzykalność to zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki w skład, której wchodzą:

 • poczucie rytmu muzycznego
 • poczucie wysokości dźwięku
 • zdolność do tworzenia wyobrażeń słuchowych
 • wrażliwość na barwę dźwięku
 • wrażliwość na dynamikę dźwięku i jej zmiany

Cele i możliwości jakie stwarzają dzieciom zajęcia umuzykalniające:

 • Rozbudzanie zamiłowania do muzyki i śpiewu
 • Rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej
 • Kształcenie możliwości głosowych
 • Kształcenie percepcji słuchowej
 • Rozwijanie twórczej aktywności
 • Rozwijanie koncentracji uwagi, wyobraźni i pamięci muzycznej

Przy prawidłowym prowadzeniu zajęć umuzykalniających i doborze odpowiednich form pracy, kształtujemy i rozwijamy zarówno podstawowe zdolności muzyczne, jak i dyspozycje ogólne.

Zajęcia umuzykalniające kształtują cechy niezmiernie cenne w życiu współczesnego człowieka:

 • samodzielność
 • pomysłowość
 • fantazję
 • aktywność
 • umiejętność dokonania wyboru

Formy ćwiczeń stosowanych na zajęciach umuzykalnienia:

 • śpiew
 • zabawy przy muzyce
 • ćwiczenia wykorzystujące elementy muzyki
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • malowanie muzyki
 • liczenie muzyki