880 085 029

kontakt@przedszkolebrzesko.pl

Zajęcia w Przedszkolu

Zajęcia z Rytmiki

„Nuty stają się ruchami w przestrzeni, a nasze ciało staje się instrumentem naginającym się do wyrazu uczuciowego, ekspresji i złączonych z tym skojarzeń rytmicznych.”

Czym jest Rytmika?

Rytmika to specjalna metoda wychowania muzycznego stworzona przez szwajcarskiego pedagoga i kompozytora Emila Jacques – Dalcroze’a, która polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego.

Ruchliwość dziecięca znajduje na zajęciach pełne rozładowanie i  jest wreszcie akceptowana przez nauczyciela. Należy tylko poddać się muzyce, która wprowadza wspólny porządek. Ograniczeniem porządkującym ruch jest polecenie: „należy słuchać muzyki i starać się być z nią razem”- np. chodzić wolno gdy tak słyszymy. Poza tym wspólnym podporządkowaniem czasowi muzycznemu każde dziecko wypowiada się poprzez ruch indywidualnie, zwłaszcza w zabawach opartych na ruchu improwizowanym.

Zajęcia z Umuzykalnienia

„…Dziecko nosi w sobie muzykę, spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą lecz również bardziej szczęśliwą…”
(E. Souriau)

Zdolności muzyczne oraz możliwości percepcyjne i odtwórcze przedszkolaków:

Podstawowym warunkiem realizacji procesu umuzykalnienia w przedszkolu jest konieczność pełnego zaangażowania, aktywności i zainteresowania dzieci.

Muzykalność to zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki w skład, której wchodzą:

  • poczucie rytmu muzycznego
  • poczucie wysokości dźwięku
  • zdolność do tworzenia wyobrażeń słuchowych
  • wrażliwość na barwę dźwięku
  • wrażliwość na dynamikę dźwięku i jej zmiany