537 317 035

przedszkolebrzeskopl@gmail.com

Zajęcia w Przedszkolu

Zajęcia z Rytmiki

„Nuty stają się ruchami w przestrzeni, a nasze ciało staje się instrumentem naginającym się do wyrazu uczuciowego, ekspresji i złączonych z tym skojarzeń rytmicznych.”

Czym jest Rytmika?

Rytmika to specjalna metoda wychowania muzycznego stworzona przez szwajcarskiego pedagoga i kompozytora Emila Jacques – Dalcroze’a, która polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego.

Ruchliwość dziecięca znajduje na zajęciach pełne rozładowanie i  jest wreszcie akceptowana przez nauczyciela. Należy tylko poddać się muzyce, która wprowadza wspólny porządek. Ograniczeniem porządkującym ruch jest polecenie: „należy słuchać muzyki i starać się być z nią razem”- np. chodzić wolno gdy tak słyszymy. Poza tym wspólnym podporządkowaniem czasowi muzycznemu każde dziecko wypowiada się poprzez ruch indywidualnie, zwłaszcza w zabawach opartych na ruchu improwizowanym.

Zajęcia z Umuzykalnienia

„…Dziecko nosi w sobie muzykę, spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą lecz również bardziej szczęśliwą…”
(E. Souriau)

Zdolności muzyczne oraz możliwości percepcyjne i odtwórcze przedszkolaków:

Podstawowym warunkiem realizacji procesu umuzykalnienia w przedszkolu jest konieczność pełnego zaangażowania, aktywności i zainteresowania dzieci.

Muzykalność to zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki w skład, której wchodzą:

 • poczucie rytmu muzycznego
 • poczucie wysokości dźwięku
 • zdolność do tworzenia wyobrażeń słuchowych
 • wrażliwość na barwę dźwięku
 • wrażliwość na dynamikę dźwięku i jej zmiany

Logorytmika

Logorytmika to zajęcia wspierające rozwój mowy i nabywanie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych u dzieci podczas zajęć profilaktycznych w grupie wiekowej od 3 do 9 roku życia, poprzez zabawy ruchowe, słuchowe i słowne.

LOGORYTMIKA nie zastępuje terapii logopedycznej dla dzieci!

Cele ogólne:

 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słowno-ruchowej, słuchowo-ruchowo-słownej.
 • Poprawa pamięci i koncentracji uwagi
 • Korygowanie zaburzonych funkcji słuchowych
 • Usprawnianie motoryczne głównie w zakresie dużej i małej motoryki oraz pracy narządów artykulacyjnych
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych

Metody pracy:

 • Czynne: ćwiczenia z przedmiotami (woreczki, chusteczki, kubki itp.) i bez nich, ćwiczenia z kartami pracy
 • Słowne: opowiadania, zagadki, rozmowy
 • Muzyczne: śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, ruch przy muzyce klasycznej, aktywne słuchanie muzyki, zabawy do piosenek z tekstem, body percussion
 • Ruchowe: ruch kontrolowany i ruch swobodny, jednokierunkowy i wielokierunkowy
 • Percepcyjne: obserwacja, pokaz
 • Elementy pedagogiki zabawy

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia skierowane głownie do dzieci, które wykazują:

 • trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),
 • trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),
 • obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter, w dowolnym miejscu litery, odstępy między literami za duże lub za małe, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci,
 • osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,
 • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
 • wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego- ściskanie za mocno,
  albo trzymanie za lekko),
 • szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać ( są zbyt wolne, albo za szybkie)

Celem terapii ręki jest:

 • Usprawnienie motoryki małej
 • usprawnienie koordynacji wrokowo-ruchowej (oko-ręka)
 • wzmacnianie siły mięśniowej kończyn górnych
 • stymulacja czucia powierzchniowego lub głębokiego
 • doskonalenie zdolności chwytu
 • doskonalenie kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz
 • osiągnięcie sprawności manualna ręki podczas czynności związanych z pisaniem, rysowaniem.

Rodzaje ćwiczeń w terapii ręki:

 • Ćwiczenia wstępne: wzmocnienie mięśni brzucha i grzbietu
 • ćwiczenia na wzmocnienie obręczy barkowej, poprawa stabilizacji, czucia głębokiego.
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Ćwiczenia przedramion, nadgarstków.
 • Ćwiczenia ruchów precyzyjnych – przydatne do trzymania narzędzia pisarskiego.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności z powyższymi czynnościami skonsultuj się z naszym terapeutą ręki.